Jeephttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeepJeepSat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Značka Jeep® oslavuje 80 rokov svojej histórie budovaním elektrickej súčasnosti a budúcnostihttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/znaka-jeep-oslavuje-80-rokov-svojej-histrie-budovanm-elektrickej-sasnosti-a-budcnosti<p style="text-align:justify">15. j&uacute;la 1941 podp&iacute;sala spoločnosť Willys-Overland Co. zmluvu s americk&yacute;m ministerstvom obrany na dod&aacute;vku prv&eacute;ho vojensk&eacute;ho vozidla Jeep. O osemdesiat rokov nesk&ocirc;r značka Jeep prosperuje na trhoch cel&eacute;ho sveta vďaka modelovej ponuke, ktor&aacute; sa naďalej rozrast&aacute; o nov&eacute; segmenty, ktor&eacute; sleduj&uacute; potreby z&aacute;kazn&iacute;kov po celom svete a využ&iacute;vaj&uacute; hybridn&uacute; technol&oacute;giu pohonu 4xe, čoby prirodzen&uacute; evol&uacute;ciu 80-ročn&eacute;ho ved&uacute;ceho postavenia v segmente 4x4.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Jeep® odhaľuje prvé fotografie úplne nového elektrifikovaného modelu Jeep Grand Cherokee 4xe modelového roka 2022https://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/jeep-odhauje-prv-fotografie-plne-novho-elektrifikovanho-modelu-jeep-grand-cherokee-4xe-modelovho-roka-2022<p>Dnes, počas akcie Stellantis EV Day 2021 značka Jeep<sub>&reg;</sub> odhalila prv&eacute; fotografie &uacute;plne nov&eacute;ho plug-in hybridn&eacute;ho modelu Jeep Grand Cherokee 4xe.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Nový Jeep® Wrangler 4xe dôjde na elektrinu kamkoľvekhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/nov-jeep-wrangler-4xe-djde-na-elektrinu-kamkovek<p style="text-align:justify">Nov&yacute; Jeep&reg; Wrangler 4xe kombinuje to najlep&scaron;ie z pohonu v&scaron;etk&yacute;ch kolies a elektrick&eacute;ho hnacieho &uacute;strojenstva, č&iacute;m posilňuje svoje ikonick&eacute; postavenie v portf&oacute;liu značky.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Nový Jeep® Compass, stvorený tak, aby prekvapovalhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/nov-jeep-compass-stvoren-tak-aby-prekvapoval<p style="text-align:justify">Nov&yacute; Compass je &uacute;plne nov&yacute;m modelom, ktor&yacute; zahŕňa podstatn&eacute; zmeny v zmysle &scaron;t&yacute;lu, technol&oacute;gi&iacute;, bezpečnosti, udržateľnosť a funkčnosti, aby naplnil očak&aacute;vania eur&oacute;pskych z&aacute;kazn&iacute;kov.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Premiéra úplne nových modelov Wagoneer a Grand Wagoneer v Spojených štátoch americkýchhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/premira-plne-novch-modelov-wagoneer-a-grand-wagoneer-v-spojench-ttoch-americkch<p>Dnes odhalil Jeep &uacute;plne nov&eacute; modely Wagoneer a Grand Wagoneer modelov&eacute;ho roka 2022, ktor&eacute; roz&scaron;&iacute;ria portf&oacute;lio pr&eacute;miov&yacute;ch modelov značky. Obidva modely predstavuj&uacute; znovuzrodenie americkej ikony a pokračuj&uacute; v odkaze prv&yacute;ch modern&yacute;ch SUV.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Bezstarostná jazda v zime s modelmi Jeep® 4xehttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/bezstarostn-jazda-v-zime-s-modelmi-jeep-4xe<p>Jeep&reg; Renegade a Compass 4xe zaisťuj&uacute; bezpečnej&scaron;iu a jednoduch&scaron;iu jazdu na snehu a ľade vďaka hybridn&eacute;mu hnaciemu &uacute;strojenstvu a pohonu v&scaron;etk&yacute;ch kolies, ktor&yacute; je vždy pripraven&yacute;.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Jeep® oslavuje 80 rokov inováciíhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/jeep-oslavuje-80-rokov-inovci<p><strong>Značka Jeep&reg; oslavuje v tomto roku svoje 80. narodeniny.</strong></p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200S novým modelom LEGO® Technic™ Jeep® Wrangler sa celý svet stane jedným veľkým ihriskomhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/s-novm-modelom-lego-technic-jeep-wrangler-sa-cel-svet-stane-jednm-vekm-ihriskom<p>Značka Jeep&reg; a skupina LEGO dnes predstavili najnov&scaron;&iacute; model LEGO&reg; Technic&trade; v podobe jedinečn&eacute;ho modelu Jeep Wrangler Rubicon.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Renegade 4xe a Compass 4xe: značka Jeep® vstupuje do sveta plug-in hybridných vozidielhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/renegade-4xe-a-compass-4xe-znaka-jeep-vstupuje-do-sveta-plug-in-hybridnch-vozidiel<p><strong>Renegade 4xe a Compass 4xe s&uacute; prv&yacute;mi elektrifikovan&yacute;mi modelmi Jeep v regi&oacute;ne EMEA</strong></p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Značka Jeep® dosiahla v ankete magazínu OFF ROAD veľkého úspechuhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/znaka-jeep-dosiahla-v-ankete-magaznu-off-road-vekho-spechu<ul> <li><strong>Modely Jeep</strong><strong><sub>&reg;</sub></strong><strong> </strong><strong>ovl&aacute;dli čitateľsk&uacute; anketu odborn&eacute;ho magaz&iacute;nu OFF ROAD a z&iacute;skali celkovo p&auml;ť ocenen&iacute;.</strong></li> </ul>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Nový Jeep® Compass „made in Europe“ ponúka viac technológií a konektivityhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/nov-jeep-compass-made-in-europe-ponka-viac-technolgi-a-konektivity<p><strong>Nov&yacute; Jeep&reg; Compass, ktor&yacute; je pre eur&oacute;psky trh vyr&aacute;ban&yacute; v Taliansku, pon&uacute;ka viac technol&oacute;gi&iacute; a v&auml;č&scaron;iu konektivitu aj &uacute;spornosť.</strong></p>Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“https://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Fri, 29 Oct 2021 12:41:21 +0200Na stretnutí Camp Jeep® sa predstavuje nový Jeep® Gladiator: najschopnejší, najfunk&#269;nejší a najzábavnejší stredne ve&#318;ký pick-up https://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/na-stretnuti-camp-jeep-sa-predstavuje-novy-jeep-gladiator-najschopnej-i-najfunk-nej-i-a-najzabavnej-i-stredne-ve-ky-pick-up • Hviezdou tohtoro&#269;ného stretnutia majite&#318;ov a priaznivcov vozidiel zna&#269;ky Jeep®, ktoré prebehne od 12. do 14. júla bude nový Jeep® Gladiator. • Nový Gladiator je jedine&#269;ným vozidlom pre každodenné dobrodružstvá, ktorý zna&#269;ku Jeep® vracia do segmentu pick-upov. • Moderný, okamžite rozpoznate&#318;ný dizajn Jeep® zah&#341;&#328;a originálne štylistické prvky zna&#269;ky, akými sú ikonická sedemotvorová maska chladi&#269;a, kruhové svetlomety a lichobežníkové blatníky kolies. • Verzia Crew cab využíva odolnú 152 centimetrov dlhú oce&#318;ovú korbu s integrovanými kotviacimi okami, volite&#318;ným nástrekom, organizérom a krytom poskytujúcimi maximálnu všestrannos&#357; pri preprave nákladu. • Jediný pick-up s pohonom všetkých kolies a otvorenou karosériou ponúka &#318;ahko obsluhovate&#318;nú látkovú strechu, dva hardtopy a sklopné &#269;elné okno pre maximálnu všestrannos&#357; a slobodu. • Bezkonkuren&#269;né schopnosti v&#271;aka systémom pohonu všetkých kolies Command-Trac a Rock-Trac, tretej generácii náprav Dana 44, elektronickým uzávierkam predného a zadného diferenciálu Tru-Lock, v segmentu ojedinelému elektronicky odpojite&#318;nému stabilizátoru prednej nápravy a 32palcovým offroadovým pneumatikám. • Zavesenie kolies odladené pre optimálne jazdné vlastnosti na vozovke a jazdný komfort bez kompromisu k offroadovým schopnostiam. • Pokro&#269;ilé a úsporné pohonné jednotky zah&#341;&#328;ajú zážihový motor 3.6 V-6 Pentastar s výkonom 285 k, ktorý je ur&#269;ený pre mimoeurópske trhy a dieselový motor 3.0 V-6 EcoDiesel s výkonom 260 k, ktorý bude jedinou motorizáciou pre európskych zákazníkov. • Pokro&#269;ilé technológie zah&#341;&#328;ajú &#269;elnú offrodovú kameru pre lepší výh&#318;ad v náro&#269;nom teréne - k dispozícii vôbec prvýkrát u modelu zna&#269;ky Jeep® a štvrtú generáciu infotelematického systému Uconnect™ so zrkadlením chytrého telefónu Apple CarPlay a Android Auto* a možnos&#357;ou vo&#318;by 7 alebo 8,4palcovej dotykovej obrazovky so zoomovaním pomocou prstov. • K dispozícii s radom pokro&#269;ilých bezpe&#269;nostných prvkov vrátane sledovania m&#341;tveho uhla a detekcie kríženia dráhy za vozidlom, varovania pred &#269;elným nárazom, adaptívneho tempomatu s funkciou Stop & Go a štandardnej parkovacej kamery Parkview s dynamickým navádzaním. • Viac ako 150 exkluzívnych volite&#318;ných doplnkov Jeep® Authentic Accessories powered by Mopar®, z ktorých 110 je ur&#269;ených aj pre európsky trh. • U predajcov zna&#269;ky Jeep® v regióne EMEA sa Gladiator objaví v budúcom roku, a to v stup&#328;och výbavy Sport, Overland a Rubicon. • Na stretnutí Camp Jeep® sa predstavia dva modely Jeep® Gladiator - oba v offroadovej výbave Rubicon so zážihovým motorom 3.6 Pentstar v &#269;iernom a bielom odtieni karosérie. Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200Stretnutie Camp Jeep® 2019 bude hosti&#357; európsku premiéru nového modelu Jeep® Gladiatorhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/jeep/press/stretnutie-camp-jeep-2019-bude-hosti-eur-psku-premieru-noveho-modelu-jeep-gladiator • Najvýznamnejšia akcia klubu Jeep® Owners Group (JOG) a priaznivcov zna&#269;ky Jeep® z celej Európy prebehne v talianskom San Martino di Castrozza od 12. do 14. júla. • Zna&#269;ka Jeep® pri tejto príležitosti predstaví v európskej premiére nový Jeep® Gladiator. • Nový Jeep® Gladiator, najschopnejší stredne ve&#318;ký pick-up všetkých &#269;ias, sa na trhoch regiónu EMEA objaví v priebehu roka 2020. • Návštevníci Camp Jeep® 2019 budú môc&#357; obdivova&#357; tiež Wrangler Rubicon 1941 navrhnutý zna&#269;kou Mopar. Jedná sa o off-roadovú konfiguráciu, ktorá je 100% spôsobilá k prevádzke na pozemných komunikáciách a dokáže uspokoji&#357; všetku túžbu po dobrodružstve. • Kompletný program a vstupenky budú k dispozícii na internetových stránkach zna&#269;ky Jeep® od budúceho mesiaca. Sat, 02 Oct 2021 16:02:12 +0200