Fiat Professionalhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professionalFiat ProfessionalTue, 02 Nov 2021 11:18:58 +0100Stellantis oznamuje príchod nových modelov Fiat Professional Scudo a Fiat Ulysse, ktoré rozšíria produktové ponuky oboch značiekhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/stellantis-oznamuje-prichod-novych-modelov-fiat-professional-scudo-a-fiat-ulysse-ktore-rozsiria-produktove-ponuky-oboch-znaciek<p style="text-align:justify">V tov&aacute;rni skupiny Stellantis v Hordaine vo Franc&uacute;zsku sa už čoskoro začn&uacute; vyr&aacute;bať ľahk&eacute; a stredne veľk&eacute; &uacute;žitkov&eacute; vozidl&aacute; Fiat Professional a viac&uacute;čelov&yacute; model Fiat.</p>Tue, 02 Nov 2021 11:18:58 +0100Fiat Professional otvára objednávky na nové Ducato 2021https://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/fiat-professional-otvra-objednvky-na-nov-ducato-2021<p>Fiat Professional otv&aacute;ra objedn&aacute;vky na nov&eacute; Ducato u v&scaron;etk&yacute;ch autorizovan&yacute;ch predajcov na Slovensku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Fiat Professional predstavuje nové E-Ducato, ktoré je 100% Ducatom a 100% elektromobilom pripraveným na každé poslaniehttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/fiat-professional-predstavuje-nov-e-ducato-ktor-je-100-ducatom-a-100-elektromobilom-pripravenm-na-kad-poslanie<p style="text-align:justify">Pri pr&iacute;ležitosti 40. v&yacute;ročia uvedenia na trh predstavila značka Fiat Professional novin&aacute;rom plne elektrick&uacute; verziu modelu Ducato. Tento model je možn&eacute; už objedn&aacute;vať.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Značka Fiat Professional začala prijímať objednávky na inovatívne elektrické E-Ducatohttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/znaka-fiat-professional-zaala-prijma-objednvky-na-inovatvne-elektrick-e-ducato<p style="text-align:justify">Od tejto chv&iacute;le je možn&eacute; objedn&aacute;vať nov&eacute; E-Ducato, plne elektrick&uacute; a pripojen&uacute; verziu bestselleru značky Fiat Professional, najobľ&uacute;benej&scaron;ieho &uacute;žitkov&eacute;ho vozidla v Eur&oacute;pe za rok 2020. Novinka zaručuje plynul&yacute; technologick&yacute; prechod k elektromobilite pri porovnateľnom v&yacute;kone a obdobn&yacute;ch n&aacute;kladoch.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Ducato, najpredávanejšie ľahké úžitkové vozidlo v Európehttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/ducato-najpredvanejie-ahk-itkov-vozidlo-v-eurpe<p><strong>Bestseller značky Fiat Professional, ktor&yacute; sa prv&yacute;kr&aacute;t predstavil v roku 1981, dosiahol v minulom roku v&yacute;znamn&yacute; m&iacute;ľnik: podľa Dataforce sa stal prv&yacute;kr&aacute;t vo svojej 40-ročnej hist&oacute;rii najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;m ľahk&yacute;m &uacute;žitkov&yacute;m vozidlom v&scaron;etk&yacute;ch segmentov v Eur&oacute;pe.</strong></p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Nové Talento DCT je už možné objednávaťhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/nov-talento-dct-je-u-mon-objednva<p>Kompaktnosť, obratnosť a brilantn&eacute; motoriz&aacute;cie radu Talento teraz dopĺňa nov&aacute; automatick&aacute; &scaron;esťstupňov&aacute; dvojspojkov&aacute; prevodovka DCT.</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200FCA obnovuje výrobu v závode Sevel s maximálnou pozornosťou k zdraviu a bezpečnosti na pracoviskuhttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/fca-obnovuje-vrobu-v-zvode-sevel-s-maximlnou-pozornosou-k-zdraviu-a-bezpenosti-na-pracovisku<p>V tov&aacute;rni Sevel v talianskej Atesse bol pre dne&scaron;n&yacute; n&aacute;vrat v&auml;č&scaron;iny z 6000 zamestnancov zaveden&yacute; rad zdravotn&yacute;ch a bezpečnostn&yacute;ch opatren&iacute;. T&aacute;to tov&aacute;reň je spoločn&yacute;m podnikom so skupinou PSA a je jedn&yacute;m z popredn&yacute;ch v&yacute;robcov &uacute;žitkov&yacute;ch vozidiel.</p>Fri, 29 Oct 2021 12:41:21 +0200FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“https://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Sat, 02 Oct 2021 16:03:16 +0200Groupe PSA and FCA agree to mergehttps://nocache.media.stellantis.com/sk-sk/fiat-professional/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Fri, 29 Oct 2021 12:41:21 +0200