Sekretesspolicy

Denna webbplats hanteras på uppdrag av ansvarig för det varumärke du har valt (“Företag”).

Vänligen läs denna policy noggrant innan du använder den här webbplatsen eftersom den förklarar hur vi kommer att behandla personuppgifter ("data").  Om du använder denna webbplats accepterar du denna policy.

TYP AV DATA SOM HANTERAS

Vi bryr oss om din integritet. Vi samlar in och behandlar olika typer av data via denna webbplats. Detta inkluderar:

 • Information du lämnar till oss när du begär och använder våra tjänster och vår webbplats, till exempel e-postadress
 • Information som vi behöver när du rapporterar ett problem med vår webbplats (surfdata som t.ex. IP-adress, plats - land -, information om sidor som användaren besökt på webbplatsen, åtkomsttid på webbplatsen, navigeringstid på varje sida, clickstream-analys . Även om företaget inte samlar in denna information för att länka den till den specifika användaren, är det fortfarande möjligt att identifiera användaren antingen direkt via denna information eller genom att använda annan insamlad information);
 • Insamlad information med cookies. Vänligen se Cookie Policy för mer information.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Tredje parts webbplatser som är tillgängliga från denna webbplats är under tredje parts ansvar.
Företaget frånsäger sig allt ansvar angående förfrågningar och/eller tillhandahållande av data till tredje parts webbplatser.

Denna webbplats kan också innehålla iFrames med innehåll från tredje part. Företaget ansvarar inte för innehåll från tredje part som presenteras i iFrames. Den information som anges där är det enda ansvaret för dessa webbplatsägare. Företaget har ingen kontroll eller ansvar för innehållet på oberoende webbplatser och tillhandahåller detta externa innehåll till sina besökare för deras bekvämlighet. Som resultat kan du, när du besöker en sida som innehåller sådan innehåll, mötas av cookies från dessa webbplatser från tredje part. Företaget kontrollerar inte fördelningen av dessa cookies. Vänligen kolla tredje parts cookie-policy och sekretesspolicy för mer information.

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONDATA

Dina uppgifter kommer att behandlas för att administrera och uppfylla din begäran och för allmänna administrativa ändamål av företaget som ansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, enligt följande:

Data / Data Kategorier (obligatoriska uppgifter är markerade med *)

Syfte

Laglig grund

Respektive identifiering och kontaktuppgifter om tillämpligt (e-postadress*)

Ladda ned mediainnehåll

 

Syften relaterade till utförandet av ett kontrakt eller relaterade till steg på begäran av den registrerade innan avtal ingås enligt art. 6 (1) 1 b) Dataskyddsförordningen (GDPR)

Respektive identifiering och kontaktinformation om tillämpligt (namn*, efternamn*, e -postadress*, media*, befattningstitel, Namn på media eller företag, Medias webbplats, Typer av media eller företag, Kategori)

Nyhetsbrev prenumerera/avprenumerera

Respektive identifiering och kontaktuppgifter om tillämpligt (e-postadress*)

Kommunikationskontakt och begäran av uppfyllelse.

Insamlad information med cookies.

Vänligen se Cookies Policy för detaljerad information

Syften för vilka du har lämnat samtycke enligt art. 6 (1) 1 a) GDPR om du inte har utnyttjat din rätt att återkalla ditt samtycke (art. 7 (3) GDPR)

Dataelementen markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och ett avtalsvillkor. Du är därför skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Om du inte tillhandahåller uppgifterna kan vi inte slutföra din begäran.

MOTTAGARE AV DATA

Dina uppgifter kan behandlas av juridiska personer, som agerar på företagets vägnar och under särskilda avtalsenliga skyldigheter, baserade i EU:s medlemsstater eller i länder utanför EU.

Vi lämnar ut dina personuppgifter för nedan angivna ändamål för följande mottagare:

Data

Syfte

Mottagare

Namn, efternamn, e-postadress, media, befattningstitel, Namn på media eller företag, Medias webbplats, Typer av media eller företag, Kategori

(när den tillhandahålls av användaren)

 • Hantering av nyhetsbrevet
 • Hantering av nedladdning av medieinnehåll
 • Kommunikationskontakt och begäran av uppfyllelse.

Dina uppgifter kommer att lämnas ut till följande företag och även till deras respektive IT-tjänsteleverantörer för att stödja administrationen av de angivna ändamålen:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrike

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Turin, Italien

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Turin, Italien

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part för att uppfylla juridiska skyldigheter, för att verkställa offentliga myndigheters order eller för att utöva ett företagets rättigheter inför myndigheter.

DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EES

Inom avtalsförhållandena kan företaget överföra uppgifterna till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive lagra dem i databaser som hanteras av mottagare som agerar på företagets vägnar. Databashantering och databehandling är låsta till behandlingens syfte och utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

Om uppgifterna överförs utanför EES kommer företaget att använda lämpliga avtalsmässiga åtgärder (t.ex. avtal för databehandling) för att garantera ett adekvat skydd av uppgifterna inklusive - bland andra - avtal baserade på standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen att styra överföring av personuppgifter utanför EES.

LÄNKAR TILL SOCIALA NÄTVERK

Vår webbplats innehåller länkar till sociala nätverk.

För att skydda dina uppgifter när du besöker vår webbplats använder vi inte sociala tillägg. Istället är HTML-länkar inbäddade i webbplatsen, vilket möjliggör enkel delning på sociala medier. Inbäddning av länken förhindrar en direkt anslutning till olika nätverksservrar för sociala nätverk när du öppnar en sida från vår webbplats. När du klickar på en av knapparna öppnas ett webbläsarfönster och dirigerar användaren till respektive tjänsteleverantörs webbplats som (efter att ha loggat in) till exempel; knappen "Gilla" eller "Dela" kan användas. 

För mer information om syftet och omfattningen av databehandling och vidare användning av dina uppgifter av leverantören och deras webbplatser samt dina rättigheter och möjliga inställningar för att skydda din integritet, se respektive dataskyddsleverantörs dataskyddsinformation.

DATAFÖRVARING

De uppgifter som behandlas för att tillhandahålla tjänsten kommer att behållas av företaget under den period som anses strikt nödvändig för att uppfylla sådana ändamål. När det gäller de data som behandlas för tillhandahållande av tjänsten kan företaget fortsätta att lagra dessa data under en längre period, vilket kan vara nödvändigt för att skydda företagets intressen i samband med eventuellt ansvar i samband med tillhandahållande av tjänsten.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva följande rättigheter:

 1. rätt till tillgång innebär rätten att få från företaget som behandlar dina uppgifter och, i förekommande fall, har tillgång till dem; 
 2. rätt till rättelse och rätt till borttagning innebär rätten att få rättelse av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter, samt eliminering av uppgifter när begäran är legitim;
 3. rätt till begränsning av behandlingen innebär rätten att begära avbrott i behandlingen när begäran är legitim;
 4. rätt till portabilitet av uppgifter innebär rätten att få data i ett strukturerat format, vanligt använt och läsbart, samt rätten att överföra data till andra registeransvariga;
 5. rätt att invända innebär rätt att invända mot behandling av data när begäran är legitim, inklusive när uppgifterna behandlas för marknadsföring eller profilering, om tillämpligt;
 6. rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet vid olaglig behandling av uppgifter.

Du kan utöva ovannämnda rättigheter direkt påprivacyrights-media@stellantis.com

För att utöva din rätt att lämna in ett klagomål (art. 77 GDPR), vänligen kontakta respektive tillsynsmyndighet.

TILLÄGG

Företaget förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra sin Privacy Policy, eller helt enkelt uppdatera dess innehåll (t.ex. till följd av ändringar i tillämplig lag). Vi kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbplats. Du bör därför regelbundet granska dessa för ändringar av vår Privacy Police.

KONTAKTA OSS

Nedan hittar du listan över företaget och det integrerade dataskyddsombudet (DPO)

SVERIGE

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, LANCIA

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

FCA CAPITAL SVERIGE

FCA Capital Sverige AB, Marinavägen 31 A, 236 41 Höllviken

kundeservice@fcagroup.com

 

Version: September 2021