Prijavi se na bilten

Prijavi se na bilten Stellantis Communications i budi u toku na svim vestima.

 

Politika privatnosti

Ovim veb-sajtom upravlja se u ime kontrolora brenda kojeg ste izabrali („Kompanija“).

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku pre korišćenja ovog veb-sajta jer objašnjava kako ćemo obrađivati lične podatke („Podaci“). Korišćenje ovog veb-sajta znači da prihvatate ovu politiku.

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Stalo nam je do vaše privatnosti. Na ovom veb-sajtu prikupljamo i obrađujemo različite vrste Podataka. To uključuje:

 • Podatke koje nam pružate kada tražite i koristite naše usluge i naš veb-sajt, kao što je adresa e-pošte
 • Informacije koje su nam potrebne kada prijavite problem sa našim veb-sajtom (podaci o pregledanju, kao što su npr. IP adresa, lokacija - država -, podaci o stranicama koje je korisnik posetio na veb-sajtu, vreme pristupa na veb-sajtu, vreme navigacije na svakoj stranici, analiza klikova. Iako Kompanija ne prikuplja ove informacije zarad njihovog povezivanja sa određenim korisnicima, ipak je moguće identifikovati te korisnike bilo direktno putem tih informacija ili korišćenjem drugih prikupljenih informacija);
 • Informacije prikupljene pomoću kolačića. Za detalje, pogledajte Politiku kolačića.

VEZE DO VEB-SAJTOVA TREĆIH STRANA

Veb-sajtovi trećih strana kojima se pristupa sa ovog veb-sajta potpadaju pod odgovornost trećih strana.
Kompanija odbija svaku odgovornost u vezi sa zahtevima i/ili pružanjem Podataka veb-sajtovima trećih strana.

Ovaj veb-sajt može takođe sadržavati iFrames-e sa sadržajem trećih strana. Kompanija nije odgovorna za sadržaj trećih strana predstavljen u iFrames-u. Informacije predstavljene u tim dokumentima isključiva su odgovornost vlasnika tih veb-sajtova. Kompanija nema kontrolu ili odgovornost za sadržaj nezavisnih veb-sajtova i pruža ovaj spoljni sadržaj svojim posetiocima radi njihovog komfora. Kao rezultat toga, kada posetite stranicu koja sadrži takav sadržaj, možda će vam se prikazati kolačići sa tih veb-sajtova trećih strana. Kompanija ne kontroliše distribuciju ovih kolačića. Više informacija potražite u politici kolačića i politici privatnosti treće strane.

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Kompanija će, kao vaš kontrolor prema važećim zakonima o zaštiti podataka, obrađivati vaše Podatke radi administriranja i ispunjenja vašeg zahteva i za opšte administrativne svrhe, kao što sledi:

Podaci / Kategorije podataka (obavezni podaci označeni su sa *)

Svrhe

Pravni osnov

Odgovarajuća identifikacija i kontakt podaci ako je primenljivo (adresa e -pošte*)

Preuzmite medijske sadržaje

 

Svrhe u vezi sa izvršenjem ugovora ili u vezi sa koracima na zahtev nosioca podataka pre sklapanja ugovora prema čl. 6 (1) 1 b) Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Odgovarajuća identifikacija i kontakt podaci ako je primenljivo (ime*, prezime*, adresa e -pošte*, mediji*, naziv radnog mesta, naziv medija ili kompanije, veb sajt medija, vrste medija ili kompanije, kategorija)

Odjava biltena/pretplata

Odgovarajuća identifikacija i kontakt podaci ako je primenljivo (adresa e -pošte*)

Kontaktiranje radi komunikacije i ispunjenje zahteva.

Informacije prikupljene putem kolačića

Za detaljne informacije, pogledajte Politiku kolačića

Svrhe za koje ste dali saglasnost prema čl. 6 (1) 1 a) GDPR-a, osim ako ste iskoristili svoje pravo na povlačenje pristanka (čl. 7 (3) GDPR-a)

Elementi Podataka označeni zvezdicom (*) su obavezni i ugovorni zahtevi. Stoga ste dužni da date Podatke. U slučaju da ne date Podatke, ne možemo ispuniti vaš zahtev.

PRIMAOCI PODATAKA

Vaše podatke mogu obrađivati pravna lica, koja deluju u ime Kompanije i na osnovu posebnih ugovornih obaveza, sa sedištem u državama članicama EU ili u zemljama izvan EU.

Otkrivamo vaše lične podatke u sledeće svrhe, sledećim primaocima:

Podaci

Svrhe

Primaoci

Ime, prezime, adresa e -pošte, mediji, naziv radnog mesta, naziv medija ili kompanije, veb-sajt medija, vrste medija ili kompanije, kategorija

(kada ih pruži subjekat podataka)

 • Administracija biltena
 • Administracija preuzimanja medijskih sadržaja
 • Komunikacija radi kontaktiranja i ispunjenja zahteva.

Vaši Podaci će biti otkriveni sledećim kompanijama, a takođe i njihovim odgovarajućim pružaocima IT usluga kako bi podržali administraciju navedenih svrha:

 

- PSA Automobiles SA, Boulevard de l’Europe 2-10, 78 300 Poissy, France

 

- FCA ITALY S.p.A - c.so Agnelli, 200 - Torino, Italia

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 - Torino, Italia

Podaci se mogu otkriti trećim stranama radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama, izvršavanja naloga javnih vlasti ili ostvarivanja prava Kompanije pred pravosudnim organima.

PRENOS PODATAKA VAN EEP-a

U okviru svojih ugovornih odnosa, Kompanija može prenositi Podatke u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP), uključujući i njihovo skladištenje u bazama podataka kojima upravljaju primaoci koji deluju u ime Kompanije. Upravljanje bazama Podataka i obrada podataka vezani su za svrhe obrade i sprovode se u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.

U slučaju da se Podaci prenose izvan EEP-a, Kompanija će koristiti sve odgovarajuće ugovorne mere (npr. Sporazumi o obradi podataka) kako bi garantovala odgovarajuću zaštitu Podataka uključujući - između ostalog - sporazume zasnovane na standardnim ugovornim odredbama koje je usvojila Komisija EU da presudi o prenosu ličnih podataka izvan EEP-a.

VEZE DO DRUŠTVENIH MREŽA

Naš veb-sajt sadrži veze do društvenih mreža.

Da bismo zaštitili vaše Podatke tokom posete našem veb-sajtu, ne koristimo društvene dodatke. Umesto toga, HTML veze su ugrađene u veb-sajt, što omogućava jednostavno deljenje na platformama društvenih medija. Ugrađivanje veze sprečava direktno povezivanje sa različitim serverima društvenih mreža pri otvaranju stranice sa našeg veb-sajta. Kada kliknete na jedno od dugmadi, otvara se prozor pregledača i usmerava korisnika na veb-sajt odgovarajućeg provajdera na kom se (nakon prijavljivanja), na primer, može koristiti dugme „Sviđa mi se“ ili „Deli“. 

Za više informacija o svrsi i obimu obrade podataka i daljoj upotrebi vaših Podataka od strane provajdera i njihovih veb-sajtova, kao i o vašim pravima i mogućim postavkama radi zaštite vaše privatnosti, pogledajte informacije o zaštiti podataka odgovarajućeg provajdera usluga.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Podatke obrađene radi pružanja Usluge Kompanija će čuvati u periodu koji se smatra strogo neophodnim za ispunjenje takvih svrha. Što se tiče obrađenih Podataka za pružanje Usluge, Kompanija može nastaviti da čuva te Podatke duže vreme, koliko može biti potrebno radi zaštite interesa Kompanije u vezi sa potencijalnom odgovornošću povezanom sa pružanjem Usluge.

VAŠA PRAVA

Možete ostvariti sledeća prava:

 1. pravo na pristup znači vaše pravo da dobijete od Kompanije informaciju o tome da li se vaši Podaci obrađuju i, gde je primenljivo, da imate pristup njima; 
 2. pravo na ispravljanje i pravo na brisanje znači pravo na ispravljanje netačnih i/ili nepotpunih Podataka, kao i brisanje Podataka kada je zahtev legitiman;
 3. pravo na ograničenje obrade znači pravo da se zahteva obustava obrade kada je zahtev legitiman;
 4. pravo na prenos Podataka znači pravo na dobijanje Podataka u strukturiranom formatu, uobičajeno korišćenom i čitljivom, kao i pravo na prenos podataka drugim kontrolorima;
 5. pravo na prigovor znači pravo na prigovor na obradu Podataka kada je zahtev legitiman, uključujući i kada se Podaci obrađuju radi marketinga ili profilisanja, ako je primenljivo;
 6. pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu u slučaju nezakonite obrade Podataka.

Gore navedena prava možete ostvariti direktno na privacirights-media@stellantis.com

Da biste iskoristili svoje pravo na podnošenje žalbe (čl. 77 GDPR), obratite se nadležnom nadzornom organu.

IZMENE I DOPUNE

Kompanija zadržava pravo da delimično ili u potpunosti izmeni Politiku privatnosti ili jednostavno ažurira njen sadržaj (npr. kao rezultat promena važećeg zakona). Sva ažuriranja ćemo objaviti na ovom veb-sajtu. Stoga bi trebalo da ih povremeno pregledate radi izmena naše Politike privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ispod se nalazi lista Kompanije i inherentnog Službenika za zaštitu podataka (DPO).

 

SRBIJA

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, MOPAR

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

dataprotectionofficer@stellantis.com

OPEL

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

 

Verzija: Septembar 2021.