Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera Stellantis Communications i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami

 

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana w imieniu administratora wybranej przez Ciebie marki („Firma”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśniono w niej, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe („Dane”). Korzystanie z tej strony oznacza, że akceptujesz tę politykę.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dbamy o Twoją prywatność. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych. Obejmują one:

 • informacje, które przekazujesz nam podczas zamawiania i korzystania z naszych usług i naszej strony internetowej, takie jak adres e-mail;
 • informacje, których potrzebujemy, gdy zgłaszasz problem z naszą stroną internetową (dane dotyczące przeglądania, takie jak adres IP, lokalizacja, kraj), informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika w ramach witryny, czas dostępu do witryny, czas poruszania się po każdej stronie, analiza strumienia kliknięć. Chociaż Firma nie gromadzi tych informacji w celu powiązania ich z konkretnymi użytkownikami, nadal istnieje możliwość identyfikacji tych użytkowników albo bezpośrednio za pomocą tych informacji, albo za pomocą innych zgromadzonych informacji);
 • informacje gromadzone przez pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies.

LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Witryny internetowe stron trzecich dostępne z tej strony podlegają odpowiedzialności stron trzecich.
Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z żądaniami i/lub dostarczaniem Danych na witryny stron trzecich.

Niniejsza witryna może również zawierać elementy iFrame z treścią stron trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich prezentowane w elementach iFrame. Za informacje tam przedstawione wyłączną odpowiedzialność ponoszą właściciele tych witryn. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niezależnych stron internetowych ani nie ma nad nimi kontroli i udostępnia takie zewnętrzne treści swoim gościom dla ich wygody. W rezultacie, gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą takie treści, mogą mu zostać zaprezentowane pliki cookie z witryn internetowych stron trzecich. Firma nie kontroluje dystrybucji tych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką plików cookies i polityką prywatności strony trzeciej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez Firmę jako administratora danych w celu świadczenia Ci usługi oraz dla ogólnych celów administracyjnych, na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, w następujący sposób:

Dane/ /Kategorie danych (dane obowiązkowe są oznaczone *)

Cele

Podstawa prawna

W stosownych przypadkach dane identyfikacyjne i dot. kontaktu (adres e-mail*)

Pobieranie treści multimedialnych

 

Cele związane z realizacją umowy lub związane z działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 (1) 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Odpowiednie dane identyfikacyjne i dot. kontaktu, jeśli dotyczy (imię*, nazwisko*, adres e-mail*, media*, stanowisko, nazwa mediów lub firmy, strona internetowa mediów, rodzaje mediów lub firm, kategoria)

Subskrypcja/Zakończenie subskrypcji newslettera

W stosownych przypadkach dane identyfikacyjne i dot. kontaktu (adres e-mail*)

Komunikacja kontaktowa i realizacja zamówień.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce plików cookies

Cele, na które wyrażasz zgodę zgodnie z art. 6 (1) 1 a) RODO, chyba że korzystasz z prawa do wycofania zgody (art. 7 (3) RODO).

Dane oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe i stanowią wymóg umowny. Użytkownik jest zatem zobowiązany do podania tych danych. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty prawne, działające w imieniu Firmy i na podstawie określonych zobowiązań umownych, z siedzibą w państwach członkowskich UE lub w krajach spoza UE.

Ujawniamy Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach następującym odbiorcom:

Dane

Cele

Odbiorcy

Imię, nazwisko, adres e-mail, media, stanowisko, nazwa mediów lub firmy, strona internetowa mediów, rodzaj mediów lub firmy, kategoria

(jeżeli zostały podane przez osobę, której dane dotyczą)

 • Administracja newslettera
 • Administracja pobierania treści medialnych
 • Komunikacja kontaktowa i realizacja zamówień.

Twoje dane zostaną ujawnione następującym firmom oraz ich dostawcom usług informatycznych w celu ułatwienia zarządzania wymienionymi celami:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Turyn, Włochy

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Turyn, Włochy

Dane mogą zostać ujawnione osobom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, wykonania poleceń władz publicznych lub skorzystania z prawa firmy przed organami sądowymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W ramach stosunków umownych Firma może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez odbiorców działających w imieniu Firmy. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

W przypadku, gdy Dane są przekazywane poza EOG, Firma zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne (np. Umowy o przetwarzaniu danych) w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu uregulowania kwestii przekazywania danych osobowych poza EOG.

LINKI DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W naszej witrynie znajdują się linki do mediów społecznościowych.

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie korzystamy z wtyczek społecznościowych. Zamiast tego na stronie internetowej osadzone są linki HTML, które umożliwiają łatwe udostępnianie na platformach mediów społecznościowych. Osadzenie linku zapobiega bezpośredniemu połączeniu z serwerami różnych sieci mediów społecznościowych podczas otwierania strony z naszej witryny. Po kliknięciu w jeden z przycisków otwiera się okno przeglądarki, które kieruje użytkownika na odpowiednią stronę internetową usługodawcy, na której (po zalogowaniu się) można użyć np. przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”. 

Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych oraz dalszego wykorzystywania Twoich Danych przez usługodawcę i jego strony internetowe, jak również na temat Twoich praw i możliwych ustawień w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w informacjach dotyczących ochrony danych danego usługodawcy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane przetwarzane w celu świadczenia Usługi będą przechowywane przez Firmę przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do realizacji tych celów. W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi Firma może przechowywać te Dane przez dłuższy okres, jaki może być niezbędny do ochrony interesów Firmy związanych z potencjalną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Firmy informacji o tym, czy Dane Użytkownika są przetwarzane oraz, w stosownych przypadkach, prawo do dostępu do nich; 
 2. prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych i/lub niekompletnych Danych, jak również usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, jeżeli żądanie jest zgodne z prawem;
 4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania, jak również prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;
 5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy wniosek jest zgodny z prawem, w tym gdy Dane są przetwarzane do celów marketingowych lub związanych z profilowaniem, jeśli ma to zastosowanie;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Danych.

Z wyżej wymienionych praw można skorzystać bezpośrednio pod adresem privacyrights-media@stellantis.com

W celu skorzystania z prawa do złożenia skargi (art. 77 RODO) prosimy o kontakt z odpowiednim organem nadzorczym.

ZMIANY

Spółka zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności bądź do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie aktualizacje będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać je pod kątem zmian w naszej Polityce Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Poniżej znajduje się lista danymi Spółki oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD).

POLSKA

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, LANCIA, MOPAR, HERITAGE

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

 LEASYS, FCA BANK POLAND, E-MOBILITY

Leasys Polska Sp. z o.o., Al. Wyscigova 6, Varsaw

daneosobowe.pl@leasys.com

 

FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, Al. Wyscigova 6, Varsaw

IOD_Bank@fcagroup.com

OPEL

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

Wersja: wrzesień 2021