Iratkozzon fel a hírlevélre

Iratkozzon fel az Stellantis Communications hírlevélre, és ismerje meg az összes újdonságot

AZ OLDAL FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az oldal kizárólag az alábbi feltételek elfogadása esetén használható.

Az oldal és az ott található anyagok felhasználása

A Fiat Group Automobiles S.p.A. (a továbbiakban „FGA") semmilyen formában nem vállal felelősséget a felhasználók felé az oldal hozzáférhetősége, illetve az azon található anyagok felhasználása tekintetében. Ennek értelmében a felhasználók tartoznak felelősséggel az FGA vagy bármely harmadik fél jogainak bárminemű esetleges megsértéséért, illetve az oldal általuk történő megnyitásából és felhasználásából eredő bárminemű esetleges jogsértésért. Az FGA nem vállal felelősséget azon esetleges károkért, amelyeket a felhasználók jelen oldal megnyitásából és felhasználásából eredően elszenvednek.

Szerzői jogok védelme

Minden jog fenntartva. Hacsak másként nem jelezzük, a jelen oldalon található összes szöveg, kép, grafika, hangfájl, animációs fájl vagy videofájl, valamint azok adaptációi az FGA, a Fiat-csoport más vállalatai, vagy azok egyéb megbízottjai javára bejegyzett szerzői jogvédelem és/vagy egyéb, szellemi termékekre vonatkozó jog védelme alatt áll. Fent nevezett anyagok letöltése, sokszorosítása, vagy egyéb módon történő, kereskedelmi vagy terjesztési célú alkalmazása tilos. Ugyancsak tilos nevezett anyagok módosítása, vagy más internetes oldalakra történő áthelyezése. Az, hogy az FGA nevezett fájlokat közzéteszi ezen az oldalon, nem jelenti azt, hogy az azokkal kapcsolatos, fentiekben felsorolt tevékenységeket bármilyen formában engedélyezné a felhasználók számára.

Más oldalakra mutató linkek

Az ezen az oldalon elhelyezett, más oldalakra mutató linkek kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálják. Az FGA nem vállal felelősséget ezen oldalakkal, vagy azok tartalmával kapcsolatban. Az FGA minden ilyen jellegű, esetleges felelősséget kifejezetten elhárít, illetve áthárít a link(ek)ben megnevezett oldal(ak) üzemeltetőire.

Védjegyek védelme

Hacsak másként nem jelezzük, a jelen oldalon bemutatott vagy említett védjegyek az FGA, a Fiat-csoport más vállalatainak, vagy azok egyéb megbízottjainak tulajdonát képezik; azok másolása, sokszorosítása vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Az, hogy az FGA nevezett márkákat megjeleníti ezen az oldalon, nem jelenti azt, hogy az azokkal kapcsolatos, fentiekben felsorolt tevékenységeket bármilyen formában engedélyezné a felhasználók számára.

Az oldalon található adatok

Habár az oldalon található információkat kellő körültekintéssel állítottuk össze, az azokban foglaltak kizárólag jelzés értékűek. Az oldal tulajdonosa nem vállal felelősséget azok pontosságát, hiánytalanságát, vagy hasznosságát illetően. Az FGA nem vállal továbbá felelősséget a frissítés sűrűségét, vagy az információk felhasználásából eredő következményeket illetően.

 A jelen oldalon fellelhető minden adat és információ az FGA legjobb belátása szerint bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosítható.

 Az FGA nem vállal felelősséget az oldalon közzétett adatokban található esetleges hibákért, hiányosságokért, sem az adatok késedelmes frissítéséért.

Az FGA termékeire vonatkozó információk

Az FGA nem garantálja a jelen oldalon bemutatott termékek folyamatos piaci elérhetőségét.

Ezen túlmenően az FGA felhívja az oldal felhasználóinak a figyelmét arra, hogy az oldalon található adatok, illusztrációk és termékfényképek egy része a világ különböző országaiban, piacain történő felhasználásra készültek. Ennek következtében az információk egy része bizonyos országokban nem érvényes; ugyanígy bizonyos termékvariánsok/tartozékok elérhetősége is országról országra változhat.

Hogy megfeleljenek a helyi piaci igényeknek, illetve a helyi, egyedi jogi szabályozásnak, az ezen az oldalon bemutatott, bizonyos változatok/tartozékok egyes országokban csak az itt bemutatottól eltérő műszaki tartalommal vagy konfigurációban kaphatók.

Ha egy falhasználó a jelen oldalon bemutatott valamely autómodell, karosszériaszín, opció vagy tartozék iránt érdeklődne, ám nincs tisztában a termék saját piacán érvényes jellemzőivel vagy specifikációival, vegye fel a kapcsolatot az FGA-val és/vagy bármely helyi márkakereskedőjével, akik információval szolgálhatnak a keresett termékről, valamint naprakész tájékoztatást adhatnak a termék adott piacon érvényes, konkrét elérhetőségéről.

Árak

A jelen oldalon feltüntetett árak a gyártó által javasolt kiskereskedelmi vételárak. Kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem kötelező érvényűek. Az árak a nyilvánosságra hozatal időpontjában érvényes vételárak, azok előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatók.