Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Stellantis Communications και ενημερωθείτε για όλα τα νέα

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας της μάρκας την οποία έχετε επιλέξει (“Εταιρεία”).

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα γιατί εξηγεί πώς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα (τα “Δεδομένα”). Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υποδηλώνει ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική.

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Νοιαζόμαστε για την ιδιωτικότητά σας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους Δεδομένων μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν ζητάτε και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και την ιστοσελίδα μας, όπως π.χ. διεύθυνση e-mail
 • Πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε όταν μας αναφέρετε ένα πρόβλημα με την ιστοσελίδα μας (δεδομένα περιήγησης όπως π.χ. διεύθυνση IP, τοποθεσία - χώρα -, πληροφορίες για σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης εντός της ιστοσελίδας, χρόνος πρόσβασης στην ιστοσελίδα, χρόνος πλοήγησης σε κάθε σελίδα, ανάλυση clickstream. Παρόλο που η Εταιρεία δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, εξακολουθεί να είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτών των χρηστών είτε απευθείας μέσω αυτών των πληροφοριών είτε χρησιμοποιώντας άλλες πληροφορίες που συλλέγονται)
 • Πληροφορίες που συλλέγονται με cookies. Ανατρέξτε στο Πολιτική Cookie για λεπτομέρειες.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες είναι προσβάσιμες από αυτή την ιστοσελίδα είναι υπό την ευθύνη των τρίτων.
Η Εταιρεία αρνείται δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με αιτήματα και/ή παροχή Δεδομένων σε ιστοσελίδες τρίτων.

Η ιστοσελίδα αυτή μπορεί επίσης να περιέχει iFrames με περιεχόμενο τρίτων. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο των τρίτων που παρουσιάζεται στα iFrames. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εκεί είναι στην αποκλειστική ευθύνη των κατόχων αυτών των ιστοσελίδων. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για το περιεχόμενο ανεξάρτητων ιστοσελίδων και παρέχει αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο στους επισκέπτες της για την διευκόλυνσή τους. Κατά συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει τέτοιο περιεχόμενο, ενδέχεται να εμφανιστούν cookies από αυτές τις ιστοσελίδες των τρίτων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διανομή αυτών των cookies. Ελέγξτε την πολιτική cookies των τρίτων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα σας θα υποστούν επεξεργασία για την διαχείριση και την εκπλήρωση του αιτήματός σας και για σκοπούς γενικής διαχείρισης από την Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως εξής:

Δεδομένα / Κατηγορίες δεδομένων (τα υποχρεωτικά δεδομένα επισημαίνονται με ένα *)

Σκοποί

Νομική βάση

Αντίστοιχα στοιχεία ταυτοποίησης και λεπτομέρειες επικοινωνίας εάν εφαρμόζεται (διεύθυνση email*)

Λήψη περιεχομένου μέσου

 

Σκοποί που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης ή σχετίζονται με βήματα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το Άρθ. 6 (1) 1 b) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Αντίστοιχα στοιχεία ταυτοποίησης και λεπτομέρειες επικοινωνίας εάν εφαρμόζεται (όνομα*, επώνυμο*, διεύθυνση email*, μέσο*, τίτλος θέσης εργασίας, Όνομα μέσου ή εταιρείας, Ιστοσελίδα μέσου, Τύποι μέσου ή εταιρείας, Κατηγορία)

Ενημερωτικό δελτίο με διαγραφή-/συνδρομή

Αντίστοιχα στοιχεία ταυτοποίησης και λεπτομέρειες επικοινωνίας εάν εφαρμόζεται (διεύθυνση email*)

Επαφή επικοινωνίας και εκπλήρωση αιτήματος.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies

Δείτε την Πολιτική Cookies για λεπτομερείς πληροφορίες

Σκοποί για τους οποίους έχετε δώσει συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθ. 6 (1) 1 a) GDPR εκτός εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (Άρθ. 7 (3) GDPR)

Τα στοιχεία των Δεδομένων που σημειώνονται με ένα αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και συμβατική προϋπόθεση. Ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να παρέχετε τα Δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα Δεδομένα, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από νομικές οντότητες, που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων, που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς στους ακόλουθους παραλήπτες:

Δεδομένα

Σκοποί

Αποδέκτες

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, μέσο, τίτλος θέσης εργασίας, Όνομα μέσου ή εταιρείας, Ιστοσελίδα μέσου, Τύποι μέσου ή εταιρείας, Κατηγορία

(όταν παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων)

 • Διαχείριση του ενημερωτικού δελτίου
 • Διαχείριση της λήψης του περιεχομένου του μέσου
 • Επαφή επικοινωνίας και εκπλήρωση αιτήματος.

Τα Δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στις ακόλουθες εταιρείες και επίσης στους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής τους για να υποστηρίξουν την διαχείριση των κατονομαζόμενων σκοπών:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Torino, Italy

Τα Δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, να εκτελέσουν εντολές Δημοσίων Αρχών ή να ασκήσουν δικαίωμα της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών αρχών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΧ

Στα πλαίσια των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα Δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων των αποθηκεύσεών τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται από παραλήπτες οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των Βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων δεσμεύονται με τους σκοπούς της επεξεργασίας και πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα (π.χ. Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων) προκειμένου να εγγυηθεί την επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – συμφωνίες που βασίζονται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ για να διέπουν την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς κοινωνικά δίκτυα.

Για να προστατεύσουμε τα Δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιούμε κοινωνικά plugins. Αντ 'αυτού, οι σύνδεσμοι HTML είναι ενσωματωμένοι στην ιστοσελίδα, επιτρέποντας την εύκολη κοινή χρήση σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Η ενσωμάτωση του συνδέσμου αποτρέπει την άμεση σύνδεση με διάφορους διακομιστές δικτύων κοινωνικών μέσων όταν ανοίγει μια σελίδα από την ιστοσελίδα μας. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης και κατευθύνει τον χρήστη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών στην οποία (αφού έχετε συνδεθεί) για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί “Like” ή “Share”. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των Δεδομένων σας από τον πάροχο και τις ιστοσελίδες τους καθώς και τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της Υπηρεσίας θα διατηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Όσον αφορά τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας σχετικά με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία εάν τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και, όπου ισχύει, έχουν πρόσβαση σε αυτά 
 2. δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα διαγραφής σημαίνει το δικαίωμα λήψης διόρθωσης ανακριβών και/ή ελλιπών Δεδομένων, καθώς και διαγραφή των Δεδομένων όταν το αίτημα είναι νόμιμο
 3. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα να ζητηθεί αναστολή της επεξεργασίας όταν το αίτημα είναι νόμιμο
 4. δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα λήψης των Δεδομένων σε δομημένη μορφή, συνηθισμένα χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς των Δεδομένων σε άλλους ελεγκτές
 5. δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων όταν το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για μάρκετινγκ ή δημιουργία προφίλ, εάν εφαρμόζεται
 6. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα απευθείας στη διεύθυνση privacyrights-media@stellantis.com

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υποβολή καταγγελίας (Άρθ. 77 GDPR) επικοινωνήστε με την αντίστοιχη εποπτική αρχή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εν μέρει ή πλήρως την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή απλώς να ενημερώσει το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία). Θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σε αυτή την ιστοσελίδα. Επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτές τις αλλαγές στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε παρακάτω την λίστα της Εταιρείας και τον εγγενή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 

ΕΛΛΑΔΑ

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, LANCIA, MOPAR

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy.

 

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

LEASYS, FCA BANK HELLAS

Leasys Hellas S.M. S.A, Vouliagmenis Avenue n. 580/a, Argyroupolis

gdpr.gr@fcagroup.com

 

FCA Bank GmbH - Hellenic Branch, Vouliagmenis Avenue 580A, Argyroupoli

 

FCA Insurance Hellas S,A., Vouliagmenis Avenue n. 580/a, Argyroupolis

OPEL

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, the names of the members of the management can be found here: https://www.stellantis.com/en/group/governance/leadership

 

dataprotectionofficer@stellantis.com

 

Έκδοση: Σεπτέμβριος 2021