Privatlivspolitik

Dette websted administreres på vegne af den dataansvarlige for det mærke ("Virksomhed"), du har valgt.

Læs denne politik omhyggeligt, inden du bruger dette websted, fordi den forklarer, hvordan vi behandler personoplysninger ("Dataene"). Brug af dette websted angiver, at du accepterer denne politik.

DE TYPER DATA, VI BEHANDLER

Vi bekymrer os om dit privatliv. Vi indsamler og behandler forskellige typer data via dette websted. Dette omfatter:

 • Oplysninger, du giver os, når du anmoder om og bruger vores tjenester og vores websted, f.eks. din e-mailadresse
 • Oplysninger, som vi har brug for, når du rapporterer et problem med vores websted (browserdata som f.eks. IP-adresse, placering - land -, oplysninger om sider besøgt af brugeren på webstedet, adgangstid på webstedet, navigationstid på hver side, clickstream-analyse. Selvom Virksomheden ikke indsamler disse oplysninger for at knytte dem til bestemte brugere, er det stadig muligt at identificere disse brugere enten direkte via disse oplysninger eller ved at bruge andre indsamlede oplysninger).
 • Oplysninger indsamlet med cookies. Se venligst Cookiepolitik for yderligere detaljer.

LINK TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER

Tredjeparts websteder, der er tilgængelige fra dette websted, er under tredjeparts ansvar.
Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar vedrørende anmodninger og/eller levering af data til tredjeparts websteder.

Dette websted kan også indeholde iFrames med indhold fra tredjeparter. Virksomheden er ikke ansvarlig for tredjepartsindhold i iFrames. Oplysningerne i dette indhold er alene webstedernes ejeres ansvar. Virksomheden har ingen kontrol over eller ansvar for indholdet på uafhængige websteder og leverer dette eksterne indhold til sine besøgende for deres bekvemmelighed. Det betyder, at der muligvis kan forekomme cookies fra disse tredjeparts websteder,når du besøger en side, der indeholder sådant indhold. Virksomheden kontrollerer ikke disse cookies. Se venligst tredjeparts cookiepolitik og privatlivspolitik for at få flere oplysninger.

OPLYSNINGER OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Dine Data vil blive behandlet for at administrere og opfylde din anmodning og til generelle administrationsformål fra Virksomhedens side som dataansvarlig i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning, som følger:

Data / datakategorier (obligatoriske data er markeret med en *)

Formål

Retsgrundlag

Respektiv identifikation og eventuelle kontaktoplysninger (e-mailadresse*)

Download af medieindhold

 

Formål vedrørende udførelse af en kontrakt eller relateret til trinnene ved anmodning fra den registrerede inden indgåelse af en kontrakt i henhold til art. 6 (1) 1 b) Generel forordning om databeskyttelse (GDPR)

Respektiv identifikation og kontaktoplysninger, hvis det er relevant (navn*, efternavn*, e-mailadresse*, medier*, stillingsbetegnelse, medie- eller virksomhedsnavn, mediernes websted, medietyper eller virksomhedstyper, kategori)

Nyhedsbrev opsigelse/abonnement

Respektiv identifikation og eventuelle kontaktoplysninger (e-mailadresse*)

Kontakt til kommunikation og anmodning om opfyldelse.

Oplysninger indsamlet via cookies

Se venligst Cookiepolitikken for yderligere oplysninger

Formål, som du har givet samtykke til i henhold til art. 6 (1) 1 a) GDPR, medmindre du har udnyttet din ret til at trække samtykke tilbage (art. 7 (3) GDPR)

Dataelementerne markeret med en stjerne (*) er obligatoriske og et kontraktmæssigt krav. Du er derfor forpligtet til at levere dataene. Hvis du ikke leverer dataene, kan vi ikke opfylde din anmodning.

DATAMODTAGERE

Dine data kan blive behandlet af juridiske personer, der handler på Virksomhedens vegne og under særlige kontraktlige forpligtelser, baseret i EU-medlemsstater eller i lande uden for EU.

Vi videregiver dine personlige data til de nedenfor anførte formål til følgende modtagere:

Data

Formål

Målgruppe

Navn, efternavn, e-mailadresse, medier, stillingsbetegnelse, medie- eller virksomhedsnavn, mediernes websted, medietyper eller virksomhedstyper, kategori

(når leveret af den registrerede person)

 • Administration af nyhedsbrevet
 • Administration af download af medieindhold
 • Kontakt til kommunikation og anmodning om opfyldelse.

Dine Data vil blive videregivet til følgende virksomheder og også til deres respektive it-udbydere for at understøtte administrationen af de nævnte formål:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Torino, Italy

Dataene kan blive videregivet til tredjemand for at overholde juridiske forpligtelser, for at udføre offentlige myndigheders påbud eller for at udøve et selskabs ret over for retslige myndigheder.

DATAOVERFØRSEL UDEN FOR EØS

Inden for sine kontraktforhold kan Virksomheden overføre dataene i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder lagre dem i databaser, der administreres af modtagere, der handler på vegne af Virksomheden. Databasestyring og databehandling er bundet til formålene med behandlingen og udføres i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis dataene overføres uden for EØS, vil Virksomheden anvende passende kontraktmæssige foranstaltninger (f.eks. databehandlingsaftaler) for at garantere en tilstrækkelig beskyttelse af dataene, herunder - blandt andre - aftaler baseret på standardkontraktbestemmelserne, vedtaget af EU-Kommissionen for at styre overførsel af personoplysninger uden for EØS.

LINK TIL SOCIALE NETVÆRK

Vores websted indeholder link til sociale netværk.

For at beskytte dine data, mens du besøger vores websted, bruger vi ikke sociale plugins. I stedet er HTML-links integreret på webstedet, hvilket gør delingen let på sociale medieplatforme. Integrering af linket forhindrer en direkte forbindelse med forskellige sociale medieserver, når du åbner en side fra vores websted. Når der klikkes på en af knapperne, åbnes et browservindue, som leder brugeren til den respektive tjenesteudbyders websted, hvorpå (efter at have logget ind) f.eks. knappen "Like" eller "Del" kan bruges. 

For yderligere oplysninger om formålet og omfanget af databehandling og yderligere brug af dine data fra udbyderen og udbyderens websteder samt dine rettigheder og mulige indstillinger for at beskytte dit privatliv henvises til databeskyttelsesoplysningerne for den respektive tjenesteudbyder.

DATALAGRING

De data, der behandles for at levere tjenesten, opbevares af Virksomheden i den periode, der anses for strengt nødvendig for at opfylde sådanne formål. Med hensyn til de data, der behandles for at levere tjenesten, kan Virksomheden fortsat gemme disse data i en længere periode, som det kan være nødvendigt for at beskytte Virksomhedens interesser i forbindelse med potentielt ansvar i forbindelse med levering af tjenesten.

DINE RETTIGHEDER

Du kan udøve følgende rettigheder:

 1. ret til adgang betyder retten til at få oplysninger fra Virksomheden, om hvorvidt dine data behandles og, hvor det er relevant, få adgang til dem; 
 2. ret til berigtigelse og ret til sletning betyder retten til at opnå berigtigelse af unøjagtige og/eller ufuldstændige data samt sletning af data, når anmodningen er legitim;
 3. ret til begrænsning af behandling betyder retten til at anmode om suspension af behandlingen, når anmodningen er legitim;
 4. ret til dataportabilitet betyder retten til at få data i et struktureret format, almindeligt anvendt og læsbart, samt retten til at overføre data til andre dataansvarlige;
 5. ret til at gøre indsigelse betyder retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af data, når anmodningen er legitim, herunder når dataene behandles til markedsføring eller profilering, hvis det er relevant;
 6. ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af ulovlig behandling af data.

Du kan udøve ovennævnte rettigheder direkte på privacyrights-media@stellantis.com

For at udøve din ret til at indgive en klage (art. 77 GDPR) bedes du kontakte den respektive tilsynsmyndighed.

ÆNDRINGER

Virksomheden forbeholder sig retten til helt eller delvis at ændre privatlivspolitikken eller blot at opdatere indholdet (f.eks. som følge af ændringer i gældende lovgivning). Vi vil offentliggøre enhver opdatering på dette websted. Du bør derfor regelmæssigt gennemgå disse for ændringer i vores fortrolighedspolitik.

KONTAKT OS

Find venligst listen over Virksomheden og den iboende databeskyttelsesansvarlige (DPO).

DANMARK

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy.

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

LEASYS, FCA CAPITAL DANMARK

FCA Capital Danmark A/S, Herstedostervej 9, Glostrup

kundeservice@fcagroup.com

 

 

FCA Capital Danmark A/S - Finland Branch, Technopolis Building, Teknoboulevardi 3-5, FI 01530 Vanda
 

 

FCA Capital Norge AS, Karvesvingen n. 5, 0579 Oslo

 

Version: september 2021