Přihlaste se k odběru newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru Stellantis Communications a budete dostávat aktuální informace o všech novinkách

Zásady ochrany osobních údajů

Tato webová stránka je spravována jménem kontrolora vámi zvolené značky („Společnost“).

Před použitím této webové stránky si pečlivě přečtěte tyto zásady, protože vysvětlují, jak budeme zpracovávat osobní údaje (dále jen „Údaje“). Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito zásadami.

TYPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na vašem soukromí. Prostřednictvím této webové stránky shromažďujeme a zpracováváme různé typy dat. To zahrnuje:

 • Informace, které nám poskytnete při vyžádání a používání našich služeb a našich webových stránek, jako například e-mailovou adresu.
 • Informace, které potřebujeme, když nahlásíte problém s naší webovou stránkou (údaje procházení, jako např. IP adresa, poloha, země, informace o stránkách, které uživatel navštívil v rámci této webové stránky, čas přístupu na webovou stránku, doba navigace na každé stránce, analýza streamu kliknutí. I když společnost tyto informace neshromažďuje, za účelem identifikace konkrétních uživatelů, i přesto je možné uživatele identifikovat buď přímo prostřednictvím těchto informací nebo pomocí jiných shromážděných informací);
 • Informace shromážděné pomocí souborů cookie. Podrobnosti naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Za webové stránky třetích stran přístupné z těchto webových stránek jsou zodpovědné třetí strany.
Společnost odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s požadavky a/nebo poskytováním údajů webovým stránkám třetích stran.

Tyto webové stránky mohou obsahovat i rámce iFrame s obsahem třetích stran. Společnost neodpovídá za obsah třetích stran zobrazený v rámcích iFrames. Informace v nich uvedené jsou výhradní odpovědností příslušných vlastníků webových stránek. Společnost nemá žádnou kontrolu ani odpovědnost za obsah nezávislých webových stránek a tento externí obsah poskytuje svým návštěvníkům pro jejich pohodlí. V důsledku toho vám při návštěvě stránky s takovým obsahem mohou být poskytnuty soubory cookie z těchto webových stránek třetích stran. Společnost nekontroluje distribuci těchto souborů cookie. Další informace naleznete v zásadách použití souborů cookie a zásadách ochrany osobních údajů třetí strany.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budou zpracovány za účelem administrace a splnění vašeho požadavku a na obecné správní účely společnosti jako správce podle platných právních předpisů o ochraně údajů, a to takto:

Údaje / Kategorie údajů (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou *)

Účely

Právní základ

Příslušné identifikační údaje a kontaktní údaje (e-mailová adresa*)

Stáhnout mediální obsah

 

Účely související s plněním smlouvy nebo související s kroky na žádost dotyčné osoby před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Příslušné identifikační údaje a kontaktní údaje (jméno*, příjmení*, e-mailová adresa*, média*, pracovní zařazení, název média nebo společnosti, webová stránka média, typy média nebo společnosti, kategorie)

Zrušení/přihlášení k odběru bulletinu

Příslušné identifikační údaje a kontaktní údaje (e-mailová adresa*)

Kontaktní komunikace a splnění požadavku.

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie

Podrobné informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie

Účely, pro které jste poskytli souhlas podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR, pokud jste nevyužili práva odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR)

Datové prvky označené hvězdičkou (*) jsou povinné a jsou smluvním požadavkem. Proto jste povinen poskytnout údaje. V případě, že údaje neposkytnete, nemůžeme splnit váš požadavek.

PŘÍJEMCI DAT

Vaše údaje mohou zpracovávat právnické osoby jednající jménem společnosti a na základě konkrétních smluvních povinností se sídlem v členských státech EU nebo v zemích mimo EU.

Vaše osobní údaje poskytujeme na níže uvedené účely těmto příjemcům:

Data

Účely

Příjemci

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, média, pracovní zařazení, název média nebo společnosti, webová stránka média, typy média nebo společnosti, kategorie

(pokud dotyčná osoba poskytla údaje)

 • Správa bulletinu
 • Správa stahování mediálního obsahu
 • Kontaktní komunikace a splnění požadavku.

Vaše údaje budou zpřístupněny těmto společnostem a také jejich příslušným poskytovatelům IT služeb za účelem podpory správy uvedených účelů:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francie

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Turín, Itálie

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Turín, Itálie

Údaje mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem splnění zákonných povinností, provedení příkazů orgánů veřejné moci nebo uplatnění práva společnosti před soudními orgány.

PŘENOS DAT MIMO EHP

V rámci svých smluvních vztahů může společnost přenášet údaje v zemích mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP) včetně jejich ukládání do databází spravovaných příjemci, kteří jednají jménem společnosti. Správa databází a zpracování dat jsou vázány na účely zpracování a jsou prováděny v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

V případě, že se údaje přenášejí mimo EHP, společnost použije všechna vhodná smluvní opatření (např. Dohody o zpracování dat), aby zaručila přiměřenou ochranu údajů včetně, mimo jiné, dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Komisí EU, které řídí předávání osobních údajů mimo EHP.

ODKAZY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě.

Abychom chránili vaše údaje při návštěvě našich webových stránek, nepoužíváme pluginy sociálních sítí. Namísto toho jsou na webovou stránku vložené odkazy HTML, které umožňují snadné sdílení na platformách sociálních médií. Vložení odkazu brání přímému spojení s různými servery sociálních médií při otevírání stránky z naší webové stránky. Po kliknutí na jedno z tlačítek se otevře okno prohlížeče, které uživatele přesměruje na webovou stránku příslušného poskytovatele služeb, na které je možné (po přihlášení) například použít tlačítko „Líbí se mi“ nebo „Sdílet“. 

Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů a dalším použití vašich údajů poskytovatelem a jeho webovými stránkami, jakož i o vašich právech a možných nastaveních na ochranu svého soukromí najdete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele služeb.

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Údaje zpracované za účelem poskytování služby budou společností uchovávány po dobu, která je považována za striktně potřebnou ke splnění těchto účelů. Pokud jde o údaje zpracovávané za účelem poskytování služby, společnost může tyto údaje nadále uchovávat delší dobu, což může být nezbytné pro ochranu zájmů společnosti týkajících se potenciální odpovědnosti související s poskytnutím služby.

VAŠE PRÁVA

Můžete uplatnit následující práva:

 1. právo na přístup znamená právo získat od společnosti informaci o tom, zda jsou vaše údaje zpracovávány a případně k nim získat přístup; 
 2. právo na opravu a právo na vymazání znamená právo na opravu nepřesných a/nebo neúplných údajů, jakož i vymazání údajů, pokud je žádost oprávněná;
 3. právo na omezení zpracování znamená právo požádat o pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;
 4. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat údaje ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu, jakož i právo na přenos dat jiným správcům;
 5. právo namítat znamená právo namítat proti zpracování údajů, pokud je žádost oprávněná, včetně případného zpracování údajů pro účely marketingu nebo profilování;
 6. právo podat stížnost orgánu dozoru v případě nezákonného zpracování údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit přímo na adrese privacyrights-media@stellantis.com

Chcete-li uplatnit své právo podat stížnost (článek 77 GDPR), kontaktujte příslušný kontrolní orgán.

ZMĚNY

Společnost si vyhrazuje právo částečně nebo zcela změnit zásady ochrany osobních údajů nebo jednoduše aktualizovat jejich obsah (např. V důsledku změn platných zákonů). Všechny aktualizace uveřejníme na těchto webových stránkách. Měli byste je proto pravidelně kontrolovat za účelem zjištění změn v našich zásadách ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Následuje seznam společnosti a příslušné odpovědné osoby (DPO).

Česká republika

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, ABARTH, LANCIA, MOPAR

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy

dataprotectionofficer@stellantis.com

PEUGEOT, DS PERFORMANCE

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

Verze: Září 2021