Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stellantis Communications en blijf op de hoogte van het nieuws

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd namens de verwerkingsverantwoordelijke van het door u geselecteerde merk (“Bedrijf”).

Gelieve dit beleid aandachtig door te lezen voordat u deze website gebruikt. Hierin wordt uitgelegd hoe we persoonlijke gegevens (de "Gegevens") zullen verwerken. Door deze website te gebruiken, aanvaadt u dit beleid.

SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij geven om uw privacy. Wij verzamelen en verwerken verschillende soorten gegevens via deze website. Dit omvat:

 • Informatie die u ons verstrekt bij het aanvragen en gebruiken van onze diensten en onze website, zoals uw e-mailadres
 • Informatie die we nodig hebben wanneer u een probleem met onze website meldt (browsegegevens zoals bijv. IP-adres, locatie - land -, informatie over pagina's die de gebruiker binnen de website heeft bezocht, Tijd van toegang tot de website, navigatietijd op elke pagina, clickstream-analyse. Hoewel het bedrijf deze informatie niet verzamelt om ze aan specifieke gebruikers te koppelen, is het nog steeds mogelijk om die gebruikers te identificeren, ofwel rechtstreeks via die informatie of door gebruik te maken van andere verzamelde informatie);
 • Informatie verzameld met cookies. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Websites van derden die toegankelijk zijn vanaf deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van die derden.
Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking tot verzoeken en/of het verstrekken van gegevens aan websites van derden af.

Deze website kan ook iFrames bevatten met inhoud van derden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden die in iFrames wordt weergegeven. De daarin gepresenteerde informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaars van die websites. Het bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van onafhankelijke websites en biedt deze externe inhoud aan voor het gemak van zijn bezoekers. Bijgevolg kunt u, als u een pagina bezoekt die dergelijke inhoud bevat, cookies van deze websites van derden te zien krijgen. Het bedrijf heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies. Raadpleeg het cookiebeleid en het privacybeleid van de derde partij voor meer informatie.

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om uw verzoek te beheren en eraan te voldoen, en voor algemene beheerdoeleinden zullen uw gegevens door het bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als volgt worden verwerkt:

Gegevens / Gegevenscategorieën (verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *)

Doeleinden

Wettelijke basis

Respectieve identificatie en contactgegevens indien van toepassing (e-mailadres*)

Media-inhoud downloaden

 

Doeleinden met betrekking tot de uitvoering van een contract of met betrekking tot stappen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract volgens art. 6 (1) 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Respectieve identificatie en contactgegevens indien van toepassing (naam*, achternaam*, e-mailadres*, media*, functie, naam media of bedrijf, website media, soorten media of bedrijven, categorie)

Inschrijven / uitschrijven nieuwsbrief

Respectieve identificatie en contactgegevens indien van toepassing (e-mailadres*)

Communicatie om contact op te nemen en voldoen aan verzoeken.

Informatie verzameld via cookies

Zie het cookiebeleid voor meer informatie

Doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 a) AVG, tenzij u gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 (3) AVG)

De gegevenselementen die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht en contractueel vereist. U bent dan ook verplicht de gegevens te verstrekken. Als u de gegevens niet verstrekt, kunnen we niet aan uw verzoek voldoen.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door juridische entiteiten, handelend namens het bedrijf en onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden aan de volgende ontvangers:

Gegevens

Doeleinden

Ontvangers

Naam, achternaam, e-mailadres, media, functie, naam media of bedrijf, website media, soorten media of bedrijven, categorie

(indien verstrekt door de betrokkene)

 • Beheer van de nieuwsbrief
 • Beheer van het downloaden van media-inhoud
 • Communicatie om contact op te nemen en voldoen aan verzoeken.

Uw gegevens worden verstrekt aan de volgende bedrijven en ook aan hun respectieve IT-serviceproviders om het beheer van de genoemde doeleinden te ondersteunen:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Turijn, Italië

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Turijn, Italië

De gegevens kunnen aan derden worden verstrekt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om bevelen van de openbare autoriteiten uit te voeren of om een bedrijfsrecht uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.

GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EER

Binnen zijn contractuele relaties kan het bedrijf de gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief deze opslaan in databases die worden beheerd door ontvangers die namens het bedrijf handelen. Databasebeheer en gegevensverwerking zijn gebonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het geval dat de gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal het bedrijf passende contractuele maatregelen nemen (bijv. gegevensverwerkingsovereenkomsten) om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, inclusief – onder andere – overeenkomsten op basis van de standaard contractuele clausules die zijn aangenomen door de EU-commissie om de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER te regelen.

LINKS NAAR SOCIALE NETWERKEN

Onze website bevat links naar sociale netwerken.

Om uw gegevens te beschermen terwijl u onze website bezoekt, gebruiken we geen sociale plug-ins. In plaats daarvan zijn er HTML-links ingesloten in de website, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gedeeld op sociale-mediaplatforms. Door de link in te sluiten, voorkomen we een directe verbinding met verschillende netwerkservers van social media bij het openen van een pagina vanaf onze website. Bij het klikken op een van de knoppen wordt een browservenster geopend en wordt de gebruiker doorverwezen naar de respectievelijke website van de serviceprovider waarop (na te zijn ingelogd) bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"- of "Delen"-knop kan worden gebruikt. 

Voor meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw gegevens door de provider en zijn websites, evenals uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider.

GEGEVENSBEWARING

De gegevens die worden verwerkt om de dienst te verlenen, worden door het bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om aan dergelijke doeleinden te voldoen. De gegevens die worden verwerkt voor de levering van de dienst kan het bedrijf voor een langere periode opslaan indien dit nodig is om de belangen van het bedrijf te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de dienst.

UW RECHTEN

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 1. recht op toegang betekent het recht om van het bedrijf te verkrijgen of uw gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, er toegang toe te hebben; 
 2. recht op rectificatie en recht op wissing betekent het recht om rectificatie van onjuiste en/of onvolledige gegevens te verkrijgen, evenals het wissen van gegevens wanneer het verzoek legitiem is;
 3. recht op beperking van de verwerking betekent het recht om opschorting van de verwerking te vragen wanneer het verzoek legitiem is;
 4. recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent het recht om gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, normaal gebruikt en leesbaar, evenals het recht om gegevens over te dragen naar andere verwerkingsverantwoordelijken;
 5. recht van bezwaar betekent het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek legitiem is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
 6. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onrechtmatige gegevensverwerking.

YU kunt de bovengenoemde rechten rechtstreeks uitoefenen via privacyrights-media@stellantis.com

Om uw recht om een klacht in te dienen (art. 77 AVG) uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de respectieve toezichthoudende autoriteit.

WIJZIGINGEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen of de inhoud ervan eenvoudigweg bij te werken (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving). We zullen elke update op deze website publiceren. U dient deze dan ook regelmatig te controleren op wijzigingen in ons privacybeleid.

CONTACT

Hieronder vindt u de lijst van het bedrijf en de inherente functionaris voor gegevensbescherming (FG).

 

België

ALFA ROMEO, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, LANCIA, ABARTH, HERITAGE

FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italy.

dataprotectionofficer@stellantis.com

CITROEN, OPEL, PEUGEOT

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

CORPORATE COMMUNICATION

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

LEASYS, FCA BANK BELGIUM

   

FREE2MOVE

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

 

 

Versie: september 2021